W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityka cookies"
Ubezpieczenie kota - Ubezpieczenia zwierząt domowych

Przy obecnej sytuacji rynkowej coraz trudniej jest zdobyć klienta a jeszcze trudniejsze jest zatrzymanie go na dłużej. Również w sektorze ubezpieczeniowym zakłady ubezpieczeniowe starają się przyciągnąć konsumentów niskimi składkami ale i coraz to bardziej innowatywną ofertą. Do takich nowości na rynku ubezpieczeniowym należy ubezpieczenie kota i psa. Zainteresowanie taką formą ubezpieczenia wzrasta z roku na rok. Coraz więcej właścicieli czworonogów zastanawia się nad korzyściami i decyduje się na założenie takiej polisy dla kota. Ubezpieczenie kota to trend, który przyszedł do nas z zachodu gdzie takie polisy należą do bardzo popularnych. Również w Polsce właściciele kotów maja spory wybór z szerokiej oferty jaką jest ubezpieczenia zwierząt domowych. Począwszy od polisy OC za zwierzęta po ubezpieczenie kosztów leczenia kota. Ubezpieczenie OC za zwierzęta i popyt na to ubezpieczenie wzięło swój początek w głośnych debatach na temat posiadania psów, które zostały przez MSWiA zakwalifikowane jako agresywne i ryzyko jakie z sobą niesie trzymanie i użytkowanie takiego zwierzęcia. Wielu właścicieli z obawy przed możliwymi kosztami z tytułu odszkodowania w przypadku pogryzienia lub innych szkód wyrządzonych przez takiego psa, zdecydowało się na założenie polisy ubezpieczenia OC za zwierzęta.

W naszym kraju jeszcze nie wprowadzono polisy na ubezpieczenie zwierząt na życie, ale skoro oferty ubezpieczenia zwierząt domowych są ciągle rozszerzane to pewnie niedługo będzie można i taką polisę wykupić i ubezpieczyć zwierzęta na życie. W Wielkiej Brytanii takie ubezpieczenie cieszy się dużym powodzeniem i coraz więcej właścicieli decyduje się na ubezpieczenie kota, szczególnie, że ilość zwierząt, które zbiegły, zostały ukradzione bądź zginęły w nieszczęśliwych wypadkach, wzrasta. Dla niektórych miłośników zwierząt taka strata ulubieńca jest porównywalna ze stratą członka rodziny. W Polsce istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów leczenia kotów i psów. A ponieważ nie szczędzimy kosztów na tych którzy są nam najbliżsi jest rzeczą zrozumiałą, że właściciele czworonogów interesują się polisami, które w przypadku nagłych zachorowań zwierząt bądź wskutek nieszczęśliwych wypadków, będą w stanie zapewnić im jak najlepszą opiekę weterynaryjną. Zakres ubezpieczenia, który oferują zakłady ubezpieczeń jest bardzo duży i ulega ciągłym modyfikacjom i rozszerzeniom gdyż dla wielu właścicieli zwierząt jest zdrowie ich pupilków cenniejsze od własnego. PZU również wprowadził w swoja ofertę ubezpieczenie kotów i psów od kosztów leczenia tzw. polisę "Cztery łapy". Owa polisa kierowana jest do właścicieli czworonogów jako osoby fizyczne oraz do podmiotów gospodarczych, które trudnią się hodowlą lub użytkowaniem zwierząt jak koty czy psy.

PZU ubezpiecza zwierzęta w przedziale wiekowym miedzy 6-tym miesiącem a 10-tym rokiem życia i w zakres tego ubezpieczenia wchodzą koszty leczenia, badań, leków oraz zabiegów i operacji wynikłych z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Także koszty pochówku w przypadku śmierci lub uśpienia z konieczności oraz OC za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Główną zaletą tego ubezpieczenia jest przede wszystkim bardzo obszerna ochrona ubezpieczeniowa z możliwością indywidualnego dobrania zakresu ryzyk, od których chcemy ubezpieczyć kota bądź psa. Również sumy ubezpieczeniowe tzw. sumy gwarancyjne, do których ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania można dowolnie wybrać, według tych sum gwarancyjnych kształtuje się też wysokość składki ubezpieczeniowej. Okresem, na który zawiera się umowę jest jeden rok, możliwe jest też zawarcie polisy na krótszy okres. Jedynym warunkiem by zakład ubezpieczeń zawarł umowę jest zaświadczenie lekarza weterynarii o stanie zdrowia zwierzęcia. Ubezpieczenie kota obejmuje koszty leczenia zwierzęcia na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Pod pojęciem nagłej choroby rozumie ubezpieczyciel nieoczekiwanie powstały stan chorobowy, który zagraża zdrowiu bądź życiu zwierzęcia i pomoc weterynaryjna jest niezbędna.

Nieszczęśliwy wypadek, to w rozumieniu ubezpieczyciela definicja nagłego zdarzenia, powstałego z przyczyn zewnętrznych, w którego następstwie zwierze doświadczyło uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub poniosło śmierć. W tym ostatnim przypadku bądź uśpieniu z konieczności zwierzęcia, ubezpieczenie kota pokrywa koszty pochówku czyli pogrzebanie zwłok zwierzęcia w miejscu na to przeznaczonym w przeciągu 7 dni od dnia śmierci zwierzęcia. Kolejnym ryzykiem, które wiąże się z trzymaniem zwierząt są szkody, które mogą wyrządzić. OC za zwierzęta pokrywa koszty tych strat, które spowodowały koty lub psy. Ubezpieczenia zwierząt domowych na koszty leczenia i inne niezbędne zabiegi medyczne gwarantuje wypłacenie przez ubezpieczyciela odszkodowania za wydatki związane bezpośrednio z koniecznymi przedsięwzięciami mającymi na celu wyleczenie zwierzęcia lub ratowania jego życia. Ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące koszty: pobyt zwierzęcia w szpitalu w przypadku operacji lub zabiegu stacjonarnego. Badania, niezbędne leki, zabiegi oraz koszty uśpienia z konieczności, jeżeli weterynarz stwierdzi pisemnie, że choroba zwierzęcia była nieuleczalna i konieczne było niezwłoczne skrócenie jego cierpienia. Limit odszkodowania, które wypłaci nam ubezpieczyciel jest jasno określony w warunkach i postanowieniach polisy. PZU oferuje ubezpieczenie kota na następujących warunkach: koszty leczenia zwierzęcia do maksymalnej kwoty 2.000 PLN, w przypadku śmierci lub uśpienia zwierzęcia z konieczności zwrot wartości kota do maksymalnej kwoty 6.000 PLN natomiast koszt pochówku i usunięcia zwłok nie może przekraczać sumy 400 PLN. OC za zwierzęta objęte są sumą gwarancyjną do maksymalnie 20.000 PLN. Wysokość wypłaconego odszkodowania ubezpieczyciel odejmuje od sumy gwarancyjnej i ubezpieczający zwierze ma możliwość uzupełnienia sumy gwarancyjnej do pierwotnej stawki ubezpieczenia jeżeli opłaci składkę uzupełniającą po wypłacie odszkodowania. Jeżeli zaś tego nie uczyni, ochrona ubezpieczeniowa będzie równa sumie, która pozostała po wypłacie odszkodowania. Ubezpieczyciel wyklucza wypłacenie odszkodowania w następujących przypadkach: jeżeli choroby i schorzenia istniały już przed zawarciem polisy, dotyczy to również chorób dziedzicznych. Zachorowania wynikające z zaniedbania przez właściciela zwierzęcia obowiązkowych szczepień ochronnych. Opieka w okresie ciąży i koszty porodu, wyjątek stanowią nieprzewidziane powikłania i komplikacje. Operacje plastyczne będą honorowane tylko jeżeli ich przeprowadzenie jest konieczne do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków. Zabiegi dentystyczne również nie zaliczają się do zabiegów objętych ochroną ubezpieczeniową oraz badania kontrolne bądź profilaktyczne nie wynikające z choroby lub wypadku zwierzęcia lub badania, które nie są niezbędne do wystawienia diagnozy lub leczenia choroby.

Rehabilitacja, fizykoterapia oraz koszty wykonania i założenia protez nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Jeżeli ubezpieczyciel dowiedzie, że uszczerbek na zdrowiu został umyślnie spowodowany przez ubezpieczającego zwierze lub osobę, która z nim mieszka to koszty leczenia nie podlegają wypłacie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia kotów i psów. Leczenie schorzeń powstałych wskutek rażącego zaniedbania przez właściciela lub uprawiania sportów wyczynowych bądź ekstremalnych. W przypadku ucieczki, zaginięcia lub kradzieży zwierzęcia ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania oraz w przypadku szkód, jakie poniosło zwierze w placówkach trzymających lub hodujących zwierzęta w celach doświadczalnych. Również zwierzęta, które zachorowały lub uległy wypadkom wskutek nieodpowiedniej pielęgnacji, niedokarmienia lub niewłaściwych warunków w jakich zwierze jest trzymane. W polisie jest również określona minimalna stawka za jedną jednostkę chorobową , jeżeli szkoda nie przekracza tej kwoty, nie zostanie uwzględniona przez zakład ubezpieczeń.